Infrastruktura domów kultury- wyniki naboru

Opublikowano 5 marca 2021, 11:03

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu znalazł się w gronie 60. beneficjentów programu “Infrastruktura domów kultury”.
W ramach naboru podmioty z terenu całego kraju, złożyły w sumie 959. wniosków, z których do dofinansowania zakwalifikowano 60. najwyżej ocenionych. Wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury uzyskał bardzo wysoką ocenę (92 punkty), co pozwoliło zająć III miejsce na liście beneficjentów.

Realizacja wnioskowanego zadania pozwoli na zakup sprzętu muzycznego, który poszerzy ofertę edukacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu.

Program “Infrastruktura domów kultury” finansowany jest ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Instytucją zarządzającą Programem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi o możliwości złożenia stosownego wniosku Posłowi na Sejm RP, Panu Piotrowi Uruskiemu.

Pomysł i opracowanie wniosku: Edyta Serwatka, Adrian Skubisz.
Przygotowanie specyfikacji instrumentów muzycznych: Ireneusz Gierula
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.