Informacja ws. dzierżawy działek pod inwestycje związane z budową farm fotowoltaicznych.

Opublikowano 23 września 2021, 12:52

Informujemy mieszkańców gminy Nozdrzec o możliwości dzierżawy działek pod farmy fotowoltaiczne. Wymagania  dotyczące gruntów pod instalacje fotowoltaiczne:
– grunty rolne klasy IV lub gorsze o foremnych kształtach, pozbawione naturalnych i urbanistycznych przeszkód,
– grunt z możliwością bezpośredniego zjazdu z drogi publicznej lub zabezpieczenia dojazdu,
– grunty z ekspozycją południową i niezacienione od południa.

Fotowoltaika to przekształcenie energii słonecznej na energię elektryczną. Promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie, a energia słoneczna stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Wbrew powszechnym opiniom systemy PV nie potrzebują idealnej pogody, aby działać w sposób efektywny- panele wychwytują promieniowanie słoneczne także w pochmurne dni. Mapy nasłonecznienia pokazują, iż warunki pogodowe w Polsce umożliwiają inwestycje w fotowoltaikę, które będą opłacalne zarówno pod względem energetycznym i finansowym.

Instalacje fotowoltaiczne to inwestycje na 25- 29 lat, długoterminowe umowy dzierżawy, korzyści dla gminy i lokalnej społeczności. Gminy, na terenie których produkowana jest „zielona” energia, to czyste powietrze dla mieszkańców.

W sytuacji zainteresowania sprawą zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy (tel. 134398020)

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co podlega dzierżawie pod farmę fotowoltaiczną?
Dzierżawiona jest cała działka lub jej część, w zależności od tego jakie klasy gruntów wchodzą w skład działki. Dzierżawie podlegają grunty klasy IV lub gorszej.

2. Czy wielkość dzierżawionego obszaru może ulec zmianie?
Tylko w przypadku gdy na etapie projektu budowlanego możliwe jest wykorzystanie mniejszego obszaru działki. Mają na to wpływ techniczne uwarunkowania oraz możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

3. Co z fragmentem działki, który nie zostanie wykorzystany pod budowę farmy?
Po przedłożeniu ostatecznego planu sytuacyjnego na wniosek właściciela przedmiot dzierżawy zostanie wyodrębniony na koszt inwestora jako osobna działka wydzielona do Księgi Wieczystej.

4. Ile wynosi czynsz?
Wysokość czynszu jest naliczana indywidualnie. Zależy od wielkości działki, regionu Polski, odległości od potencjalnego przyłączenia do sieci.

5. W jaki sposób czynsz jest naliczany?
Ustalona kwota czynszu jest to roczna płatność za każdy 1 ha (do 4 miejsca po przecinku).

6. Kiedy właściciel dostanie pierwszą płatność?
Pierwsza płatność następuje w wyznaczonym w umowie terminie po dniu rozpoczęcia prac ziemnych na przedmiocie dzierżawy i trwa  do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przedmiotu dzierżawy faktycznie zajętego w związku z realizacją elektrowni fotowoltaicznej.

7. Co z płatnościami od momentu zawarcia umowy?
Od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia prac ziemnych na działce lub działkach, Inwestor proponuje jednorazową płatność  uiszczaną po zawarciu umowy lub coroczną płatność do momentu rozpoczęcia robót budowlanych na działce. Przy czym płatności te nie są kwotami ustalonego czynszu- ustala się je indywidualnie..

8. Co w przypadku utracenia zasiewów na skutek budowy  lub innych prac?
Inwestor dokona wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia zasiewów i upraw oraz za utracone korzyści  i poniesione nakłady i wkład pracy właściciela.

9. Co w przypadku gdy odszkodowanie w opinii właściciela nie jest wystarczające?
W razie sporu co do wysokości, odszkodowanie zostanie ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego.

10. Jaki jest czas trwania umowy?
Umowa jest podpisywana na 29 lat od dnia zawarcia.

11. Czy jako właściciel mam prawo do wypowiedzenia umowy?
Tak, w razie zwłoki w zapłacie czynszu przez Inwestora wynoszącej co najmniej trzy miesiące i po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 30 dniowego terminu zapłaty.

12. Czy dzierżawa będzie wpisana do księgi wieczystej?
Tak, ale dopiero po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

13. Co się dzieje z farmą i jej elementami po upływie umownych 29 lat?
W ciągu  12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Inwestor zdemontuje panele, stelaże, stacje transformatorowe oraz ogrodzenia