Informacja Wójta Gminy Nozdrzec

Opublikowano 26 września 2018, 02:01

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że w dniach od 1 do 12 października 2018 roku w godzinach pracy urzędu każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty
w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.