Informacja Starosty Brzozowskiego na temat połączeń komunikacji publicznej

Opublikowano 31 grudnia 2021, 09:54

Starosta Brzozowski informuje, że ze względu na przedłużoną procedurę rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przewozów w transporcie zbiorowym na rok 2022 r. w ramach „Funduszu Autobusowego” oraz konieczność przeprowadzenia wyboru przewoźników na liniach:

1) Wesoła Ujazdy – Nozdrzec – Izdebki – Brzozów – Izdebki – Nozdrzec – Wesoła Ujazdy,
2) Nozdrzec – Krzywe – Grabownica Starzeńska – Brzozów – Grabownica Starzeńska – Krzywe – Nozdrzec,
3) Końskie – Temeszów – Grabówka – Brzozów – Grabówka – Temeszów – Końskie,
4) Wola Jasienicka – Orzechówka – Brzozów – Orzechówka – Wola Jasienicka,
5) Wzdów – Turze Pole – Brzozów – Turze Pole – Wzdów

ich uruchomienie planowane jest w terminie od 10.01.2022 r.