Informacja o wyborach sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec

Opublikowano 10 grudnia 2020, 01:01

Głosowanie przeprowadzone zostanie w dniu 13 grudnia 2020 roku
w godzinach 8.30 – 14.30

Obwód głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Sołectwo Nozdrzec Urząd Gminy w Nozdrzcu, sala narad

 Głosować można tylko osobiście. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu:

W wyborach sołtysa głosować można na 1 kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w więcej niż w 1 kratce, bądź niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach członków rad sołeckich głosować można maksymalnie na 5 kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w więcej niż w 5 kratkach, bądź niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Osoba niewpisana do spisu wyborców może zostać do spisu dopisana i dopuszczona do głosowania, jeżeli udokumentuje stałe zamieszkiwanie na terenie sołectwa.