Informacja o obowiązku identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich

Opublikowano 28 października 2020, 01:24

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązkowi identyfikacji i rejestracji podlegają zwierzęta gospodarskie z gatunków:

  • bydło,
  • koniowate,
  • owce,
  • kozy,
  • świnie.

Bydło, owce, kozy i świnie powinny być zgłoszone do Powiatowego Biura ARiMR w Brzozowie oraz oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koniowate należy zgłaszać do Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie.

Osoby, które utrzymują zwierzęta gospodarskie z gatunków: bydło, kozy, owce, świnie niezgłoszone do rejestru prowadzonego przez ARiMR oraz koniowate niezgłoszone do OZHK w Rzeszowie, jak również nieoznakowane zgodnie z przepisami, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł, a zwierzęta mogą zostać zutylizowane na koszt właściciela.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Brzozowie
lek. wet. Robert Kilar