Informacja dla rolników zajmujących się uprawą kukurydzy

Opublikowano 26 lutego 2024, 10:02

Wicewojewoda Podkarpacki uprzejmie informuje o uruchomieniu pomocy dla producentów kukurydzy. Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy złożyć do właściwego , ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 29 lutego 2024 r.

Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

  • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r., biura będą otwarte dla rolników w godzinach od 07:00 do 18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r. od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta.