Informacja dla rolników dotycząca programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Opublikowano 20 grudnia 2019, 06:34

W związku ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że w dniu 20.11.2019 r., zaprosił do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku  folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Nozdrzec. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła ani jedna oferta. Rozmowy telefoniczne przeprowadzone  z firmami, które zajmują się ww. działalnością nie dały pozytywnego rezultatu. Mając powyższe na uwadze Gmina Nozdrzec nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.