Informacja dla osób, które otrzymały komputery w ramach „Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Opublikowano 18 września 2023, 11:59

Wójt gminy Nozdrzec informuje osoby, które otrzymały komputery w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego oraz zawartymi umowami, o złożeniu Oświadczeń o użytkowaniu sprzętu – treść oświadczenia do pobrania poniżej.

Oświadczenie należy złożyć w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy Nozdrzec– II piętro pok. 32 lub 30.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel.: 13 4398020, wew. 38 lub 31.

Termin składania oświadczeń od 19 września do 29 września 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Nozdrzec.

Oświadczenie (pdf)

Oświadczenie (docx)