Informacja dla mieszkańców gminy Nozdrzec dotycząca płoszenia wilków występujących na naszym terenie

Opublikowano 24 kwietnia 2023, 12:26

W związku ze zgłoszeniami o atakach wilków na zwierzęta domowe, gospodarskie i leśne oraz o istniejącym zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i ich mienia informuję, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, decyzją nr WPN.6401.1.63.2023.KW.2, z dnia 5 kwietnia 2023 r. wydał zgodę na umyślne niepokojenie lub płoszenie wilków podchodzących do zabudowań na terenie Gminy Nozdrzec pod następującymi warunkami:

  1. Umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie realizowane przez mieszkańców Gminy Nozdrzec bezpośrednio zagrożonych przez wilki, a także zainteresowane podmioty.
  2. Płoszenie i niepokojenie  będzie polegało na użyciu materiałów hukowych, kołatek, syren dźwiękowych, petardy, rac, świateł stroboskopowych oraz innych urządzeń/materiałów pozwalających na odstraszenie wilka, lecz nie powodujących zagrożenia życia dla wilka, jak i dla mieszkańców.
  3. Przez wzgląd na to, iż nie ma możliwości podania dokładnej ilości osobników wilka, które będą płoszone i niepokojone, stąd uwarunkowana konieczność podania stwierdzonej ilości płoszonych wilków w sprawozdaniu.
  4. Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonego płoszenia odpowiada Wnioskodawca.

Niniejsza decyzja jest ważna do 5 października 2023 roku.

Ponadto informuję, że niedozwolone jest umyślne płoszenie lub niepokojenie zwierząt niezgodnie z powyższymi warunkami.Osoby które dokonają umyślnego niepokojenia lub płoszenia wilków podchodzących do zabudowań  na terenie Gminy Nozdrzec zobowiązane są do zgłoszenia telefonicznego (134398020 wewn. 29), bądź osobistego w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pokój 29, jednak nie później niż do dnia 5 października 2023 r.