Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2021

Opublikowano 31 grudnia 2020, 09:28
Styczeń 8, 22
Luty 5, 19
Marzec 5, 19
Kwiecień 1, 15, 29
Maj 13, 27
Czerwiec 11, 24
Lipiec 8, 22
Sierpień 5, 19
Wrzesień 2, 16, 30
Październik 14, 28
Listopad 12, 26
Grudzień 10, 23