Gratulacje dla nowowybranego Sołtysa Sołectwa Nozdrzec

Opublikowano 23 grudnia 2020, 12:53

Dnia 23 grudnia 2020 roku, w Urzędzie Gminy Nozdrzec odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczenia o wyborze na Sołtysa dla Pani Agaty Siekaniec, której funkcja Sołtysa została powierzona głosami mieszkańców Nozdrzca, podczas wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zaświadczenie o wyborze na Sołtysa wręczył Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski. Na ręce Pani Sołtys zostały złożone również nominacje dla nowo wybranej Rady Sołeckiej. Były gratulacje i życzenia, które poza Wójtem Gminy Nozdrzec złożył również Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec- Adrian Skubisz.