Eliminacje gminne OgólnopolskiegoTurnieju Wiedzy Pożarniczej

Opublikowano 25 marca 2024, 02:37

W dniu 22 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu odbyły się eliminacje gminne OgólnopolskiegoTurnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

W konkursie wzięło udział 16 uczestników w dwóch grupach wiekowych: I – klasy 1- 4 i II – klasy 5 – 8 szkoły podstawowej.

Jury eliminacji stanowili:

  • kpt. Maciej Białas – PSP w Brzozowie,
  • mł. bryg. Marek Kołodziej – PSP w Brzozowie,
  • dh Marek Owsiany – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,
  • Paweł Malec – UG w Nozdrzcu.

W grupie młodszej (4 uczestników) najlepszy okazał się Jakub Woźniak z Szkoły Podstawowej nr 2 w Wesołej, kolejne miejsca zajęli: II – Damian Gdula (Szkoła Podstawowa nr 1 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej) oraz III – Antoni Cichy (Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu).

Spośród 12 uczestników w grupie starszej najlepszy okazał się  Jakub Kuźmik ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, drugie miejsce zajęła Zuzanna Sobolak (Szkoła Podstawowa nr 1 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej), a trzecie miejsce – Mikołaj Sarnicki (Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Nozdrzec.

Zwycięzcy poszczególnych grup mają zapewniony udział w eliminacjach szczebla powiatowego.