Wsparcie inwestycji w przetwórstwie

Opublikowano 14 lipca 2017, 07:22

Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie dotyczy rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych przez rolnika, małżonka rolnika czy domownika.

Wysokość pomocy: do 50% kosztów netto inwestycji przy maksymalnej wysokości kwoty wsparcia 300 tys. zł. Natomiast kwota pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 tys. zł.

Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu dokumentacji aplikacyjnej można uzyskać w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Brzozowie, tel. 13 43 411 89.

Więcej informacji