Dodatek węglowy

Opublikowano 17 sierpnia 2022, 03:40

Mieszkańcy gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel lub paliwa węglopochodne, mogą ubiegać się o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł.

Przyznanie dodatku nie jest uzależnione od wysokości dochodów, jednak warunkiem jego otrzymania jest dokonane zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu do 30 listopada 2022 r. Środki zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Świadczenie to jest zwolnione od podatku.

Wzór wniosku dostępny do pobrania niżej, jak również w formie papierowej – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.

Wniosek o dodatek węglowy

Oświadczenie

Klauzula RODO