Dlaczego płacimy więcej za odpady

Opublikowano 12 czerwca 2019, 01:01

W związku z podjętą Uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty od 1 lipca 2019 r. w Gminie Nozdrzec obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

– 13,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

– 27,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i  odbierane w sposób selektywny.

Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest między innymi znacznym wzrostem kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych nie tylko w naszej gminie, ale w całym kraju. Pierwsza przyczyna to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Niestety od 2018 r. opłaty, jakie ponoszą firmy odbierające odpady, przy ich oddawaniu do składowania, wzrastają i będą wzrastać. Podwyżki są znaczne. Za tonę odpadów w 2018 r. firma płaciła: za zmieszane odpady komunalne 308 zł, w 2019 r. płaci 436 zł,  w 2020 będzie to już około 550 zł.

Spadają ceny surowców wtórnych, a cena zagospodarowania pozostałości po sortowaniu mocno wzrasta. Rok temu za pozostałości po sortowaniu firma płaciła 150 zł za tonę, a w 2019 r. 350 zł za tonę.

Niestety z powyższych danych widać wyraźnie, że jest drogo, ale to nie zależy zupełnie od Wójta i Rady Gminy Nozdrzec. Zgodnie z przepisami prawa gmina nie może na śmieciach zarabiać, ale nie może też do nich dopłacać. Dlatego gmina zobowiązana jest w pierwszej kolejności ogłosić przetarg i wyłonić firmę, która będzie odbierać odpady od mieszkańców. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy na II półrocze 2019 r. odbył się 3 czerwca. Zgłosiła się tylko jedna firma.

Cena zaproponowana przez firmę uwzględnia wyższe stawki za składowanie odpadów, stąd też gmina będzie musiała zapłacić jej znacznie więcej. Po przeliczeniu kwoty wynikającej z przetargu na odbiór odpadów komunalnych w II półroczu 2019 r. nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko podnieść ceny za odbiór odpadów tak, aby zebrać kwotę potrzebną do zapłaty.

Co jeszcze ma wpływ na cenę? Wzrosty cen energii, paliwa, podwyżki płac minimalnych pracowników zatrudnionych w firmach  obsługujących cały system odbioru odpadów komunalnych, ale także to, że produkujemy więcej odpadów, powoduje że firmy ponoszą większe koszty, co rekompensują sobie żądając wyższych cen za usługę od gmin.