Badanie opinii mieszkańców

Opublikowano 14 stycznia 2021, 12:29

Szanowni Państwo!

zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, który obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez nasze samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Nasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa i jest przeprowadzania w tym samym czasie na terenie wszystkich gmin tworzących partnerstwo. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Na wypełnienie ankiety wystarczy 10-15 minut.

Prosimy o uważne czytanie pytań. Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.

Dziękujemy Państwu za udzielone odpowiedzi i poświęcony czas.

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mksm7c9tv6

Data zakończenia zbierania danych ankiety 05.02.2021 r.

Starosta Brzozowski

Zdzisław Szmyd

Przewodniczący Rady Partnerstwa

Wiesław Marchel

Burmistrz Brzozowa

Szymon Stapiński

Wójt Gminy Domaradz

Jan Kędra

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Urszula Brzuszek

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski