Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Opublikowano 3 lipca 2019, 06:40

Szanowni Państwo!

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych informuje, że w sieci archiwów państwowych jest obecnie realizowany projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej, którego celem jest podniesienie świadomości obywateli na temat roli i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W jego ramach zwracamy się z apelem do osób, instytucji, organizacji o poinformowanie Oddziału w Sanoku Archiwum Państwowego w Rzeszowie (adres: Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku, ul. Sadowa 32, 38-500 Sanoku, e-mail: apsanok@rzeszow.ap.gov.pl, tel. 13 463-19-99) o posiadanych zbiorach materiałów archiwalnych dotyczących tej tematyki.

Archiwum w ramach tego projektu może zdigitalizować posiadane przez Państwa materiały, przyjąć do swojego zasobu zarówno kopie, jak i oryginały posiadanych materiałów, a w przyszłości także udostępnić je na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl