Akcja sadzenia drzewka z okazji Światowego Dnia Ziemi

Opublikowano 21 maja 2019, 09:40

Światowy Dzień Ziemi to akcja prowadzona corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.

Organizatorzy Dnia Ziemi  chcą uświadamiać nam, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.

Z tej okazji w kwietniu rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych działań na rzecz natury. W tym roku Gmina Nozdrzec bierze udział w tej akcji a nasze dzieci chętnie podjęły trud napisania listu aby pomóc naszej Ziemi.

Dzień Ziemi uczcili również uczniowie Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu którzy  15 maja pod czujnym okiem opiekunów posadzili symboliczne drzewko przy budynku urzędu gminy. Dzieci zaprezentowały również program artystyczny. W ramach święta „Dnia Ziemi” powstało wiele pięknych wierszy i listów dla Ziemi. Autorami byli zarówno najmłodsi uczniowie jak i najstarsi.

W uroczystości sadzenia drzewka wziął udział Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, który na koniec podziękował dzieciom i opiekunom za udział i przygotowanie części artystycznej.

Sadzenie drzew jest jednym z najpiękniejszych i rzeczowych elementów ochrony środowiska. Ważna jest również edukacja i świadomość konsekwencji działalności człowieka dla środowiska naturalnego.