Akcja kastracja!

Opublikowano 4 maja 2023, 10:56

Informujemy, że ruszamy z kastracją kotów. Mieszkańcy Gminy Nozdrzec w terminie do 30 listopada 2023 r. mogą składać wnioski o stuprocentowe dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji i znakowania kota, w ramach realizowanego zadania, którego celem jest zmniejszenie populacji kotów na terenie gminy.

Gmina Nozdrzec wraz z Fundacją Wesoły Kundelek w Lesku oraz ze Schroniskiem dla Zwierząt Wesoły Kundelek stara się walczyć bezustannie z bezdomnością zwierząt. Mając na celu upowszechnienie przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji u kotów właścicielskich oraz wolnożyjących, do końca trwania akcji (lub wyczerpania środków finansowych) każdy mieszkaniec gminy może zgłosić się ze swoim kotem na zabieg kastracji lub sterylizacji. W ciągu roku kalendarzowego zabiegom finansowanym przez Gminę można poddać maksymalnie jednego kota.

Przy kwalifikacji do sterylizacji/kastracji będzie brana pod uwagę sytuacja materialna i rodzinna zgłaszającego oraz zostanie sprawdzone, czy dana osoba nie wykonała już sterylizacji/kastracji kota w danym roku.

Zabieg sterylizacji/kastracji kotów przeprowadzony będzie w Gabinecie Weterynaryjnym Karol Kusal, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko.

Więcej informacji pod numerem telefonu 134398020 wewn. 29.