W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina Nozdrzec zrealizowała 2 zadania:

,,Remont drogi dz. nr ewid. 5821 w miejscowości Izdebki w km 0+000 – 0+400”
,,Remont drogi dz. nr ewid. 2812 w miejscowości Nozdrzec w km 0+000 – 0+290”

Całkowita wartość inwestycji to koszt 217 455,46 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 133 406,00 zł.

Wróć do artykułu.