Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Opublikowano 29 stycznia 2021, 11:34

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Brzozowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Programie Pomoc Żywnościowa.

O otrzymaniu „paczki żywnościowej” decyduje dochód, który należy potwierdzić oświadczeniem i wynosi:

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Do ustalenia wysokości dochodu należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dochód netto za styczeń 2021
  • nakaz płatniczy za rok 2021
  • opłata KRUS – 1 kwartał 2021

W dniach 1 – 19 lutego będą wydawane skierowania do udziału w programie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu , pod nr tel. 13 4398020 wew. 41, 55.

Kierownik GOPS