Narodowe Święto Niepodległości

Opublikowano 11 listopada 2020, 06:09

Niepodległość to niezależność państwa od formalnego i nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych, to możliwość samostanowienia i suwerennego podejmowania decyzji oraz wolność ekonomiczna, społeczna i polityczna. Niepodległość to szacunek dla języka, polskiej historii i kultury, a także praca na rzecz Ojczyzny. Przede wszystkim jest to najwyższa wartość dla każdego narodu. Od 102. lat niepodległość jest Polską rzeczywistością.

11 listopada 1918 roku zapisał się na kartach historii Polski jako dzień szczególny. Dzień, w którym Rzeczpospolita Polska odzyskała swoją niepodległość. Na odzyskanie pełnej suwerenności państwa nasi przodkowie musieli czekać 123 lata. Odzyskanie niepodległości, heroizm i poniesiona największa ofiara przez walczących o wolność Polaków, udowodniła dumę i niestrudzenie Naszego Narodu.

Niestety w tym roku uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości nabrały innego charakteru. Obecna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła uczczenia pamięci osób i tamtych dni z zasłużony sposób.

W tym szczególnym czasie najważniejsza jest pamięć. Wspominając bohaterów i wydarzenia, które doprowadziły nas do odzyskania niepodległości, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski wraz z Sekretarz Gminy Agnieszką Baran, złożyli wiązankę pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Izdebkach.

Pomnik ku czci Nieznanego Żołnierza w Izdebkach został ufundowany staraniem miejscowej Czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej i komitetu powiatowego TSL w Brzozowie. Uroczyste poświęcenie kamiennej płyty odbyło się w 1925 roku. Od tego momentu pomnik stanowi ważny punkt wydarzeń patriotycznych. O to miejsce pamięci dbają uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym, na czele z Dyrektor Agnieszką Woś.