4,5 mln złotych dla Gminy Nozdrzec z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Opublikowano 31 marca 2021, 02:51

Gmina Nozdrzec znalazła się wśród beneficjentów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość bezzwrotnego wsparcia wynosi rekordowe 4 500 000,00 złotych. Dzięki obecnej transzy będzie możliwe zrealizowanie inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców Gminy Nozdrzec.

W ramach otrzymanych środków przewiduje się realizację wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pierwszym zadaniem jakie uda się zrealizować będzie przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Hłudnie. Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu technicznego oraz adaptacja płyty trawiastej boiska piłkarskiego zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Drugim zadaniem realizowanym ze środków RFIL będzie przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, studni oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach. Gratuluję gminie Nozdrzec dużych środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Kwota 4,5 mln zł to jedno z najwyższych dofinansowań jakie zostało przyznane na Podkarpaciu. Przy współpracy z Wójtem Gminy Nozdrzec Stanisławem Żelaznowskiem, Wicestarostą powiatu brzozowskiego Jackiem Adamskim, Przewodniczącym Rady Gminy Nozdrzec Adrianem Skubiszem, udało nam się określić, które inwestycje w kwocie 4,5 mln złotych są najpilniejsze i najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. Wspólnymi siłami, skutecznie zabiegaliśmy o przyznane środki czego raz jeszcze z wielką przedświąteczną radością władzom gminy i wszystkim mieszkańcom serdecznie gratuluję- komentuje Poseł na Sejm RP Pan Piotr Uruski.

Modernizacja wodociągów w Izdebkach będzie drugim takim działaniem na terenie Gminy Nozdrzec. Wraz z rozpoczęciem wiosny i pozytywnej aury rozpoczęto bardzo ważną inwestycję, która ma na celu modernizację sieci wodociągowej  na terenie Sołectwa Wesoła- Ujazdy, Ryta Górka. Koszt aktualnie realizowanego zadania wynosi 2 111 000,00 złotych. Wodociągi na terenie Gminy Nozdrzec są infrastrukturą, która została wybudowana dziesiątki lat temu, bez dotychczasowej modernizacji. Z tego względu strategiczna infrastruktura, zaopatrująca część mieszkańców gminy w życiodajną wodę znajduje się w stanie zapaści. Ciągłe awarie oraz zły stan techniczny wodociągów stanowią niebezpieczeństwo dla społeczności lokalnej oraz powodują duże straty w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jest mi niezmiernie miło, że dzięki wspólnie podejmowanym działaniom oraz współpracy z Posłem na Sejm RP Piotrem Uruskim możemy realizować strategiczne i ekologiczne zadania, które pozwalają osiągnąć wymierne efekty dla życia i zdrowia mieszkańców Gminy Nozdrzec- mówi Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.