Sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych

Opublikowano 16 września 2019, 07:23

W dniu 13.09.2019 r. Wójt Gminy Nozdrzec podpisał umowę w Ministerstwie Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu quadów wraz z przyczepką do transportu poszkodowanych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Kwota dofinansowania to 100 tys. zł.

Zakupione quady zostaną przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.