Prośba o wypełnienie ankiety

Opublikowano 6 maja 2024, 03:16

Szanowni Mieszkańcy gminy Nozdrzec!

W związku z przygotowywaniem Strategii ponadlokalnej Związku powiatowo-gminnego „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego” (PGPB), zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, jako elementu diagnozy obszaru.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju obszaru. Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez powiat kierunków rozwoju.

Ankieta ma charakter anonimowy. Jej wypełnienie zajmie około 5 minut.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOjYijh3DdjmIYTjua5lOTbVfUjKmPBnHcfsrmDuHu_f6O2w/viewform