Uwaga! nowy obowiązek właścicieli i zarządców budynków i lokali

Opublikowano 25 czerwca 2021, 10:30

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.

Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie Ewidencji odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Deklarację można składać:

  1. W formie elektronicznej – przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem www.zone.gunb.gov.pl,
  2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nozdrzec w pokoju 23.

Termin składania deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw już istniejących,
  • 14 dni w przypadku nowopowstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw.

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Deklaracja do pobrania (pdf)

Klauzula RODO (docx)