Wysoki kontrast

Aktualności

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

18 grudnia 2014

Wojewoda Podkarpacki zwraca się z apelem o rozsądne używanie petard i fajerwerków w noc sylwestrową, dni poprzedzające powitanie nowego roku, a także w okresie noworocznym. W celu ochrony życia, zdrowia, mienia osób oraz zapewnienia porządku wojewoda wydał rozporządzenie porządkowe wprowadzające ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

czytaj dalej...

Ogłoszenie o wyborze oferty nakorzystniejszej

12 grudnia 2014

Ogłoszenie o wyborze oferty nakorzystniejszej w prowadzonym przez Gminę Nozdrzec postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego.

czytaj dalej...

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczajacej równowartości zamówienia 30.000 euro

05 grudnia 2014

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę ubezpieczenia sprzetu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec- etap II” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w formie "zapytania ofertowego” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 z poźn. zm.)

czytaj dalej...

Zaproszenie na szkolenie pt. "SŁONECZNA POLSKA" - Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich

03 grudnia 2014

Dostępne dotacje. PROSUMENT".  Udział w szkoleniu jest bezpłatny a na ich uczestników czekają liczne atrakcje (bezpłatny poradnik „Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich”, bezpłatna promocja w katalogu i na stronie "SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem")

czytaj dalej...

Konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą

03 grudnia 2014

Podkarpacka Izba Gospodarcza, zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”, na której zaprezentowana zostanie oferta usług PIG dla przedsiębiorców oraz seminarium pn. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020”.

czytaj dalej...

Pierwsza sesja rady gminy w nowej kadencji

03 grudnia 2014

W dniu 1 grudnia br. w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Prowadził ją radny senior Jan
Jedynak. Po odebraniu z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyny Kucab zaświadczeń o wyborze nowowybrani radni złożyli ślubowanie, obejmując tym aktem swoje mandaty.

czytaj dalej...

List gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

03 grudnia 2014

Prezydent RP Bronisław Komorowskiego wystosował list gratulacyjny skierowany do wójta  i nowowybranych radnych. Zapraszamy do zapoznania się treścią listu.

czytaj dalej...

Warsztaty rękodzieła

03 grudnia 2014

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WARZE oraz BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOZDRZCU serdecznie zapraszają na WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO - OZDOBY ŚWIĄTECZNE

czytaj dalej...

Pojedynczy Punkt Kontaktowy - informacja dla przedsiębiorców

28 listopada 2014

28 grudnia 2009 r. na mocy Dyrektywy usługowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Pojedynczy Punkt Kontaktowy powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców. 

czytaj dalej...

Aleksander Fredro patronem Zespołu Szkół w Nozdrzcu

28 listopada 2014

21.XI.2014 r. Zespół Szkół w Nozdrzcu obchodził 10 rocznicę nadania Szkole imienia Aleksandra Fredry. O godz. 10:00 w Kościele Parafialnym w Nozdrzcu odbyła się Msza Święta, w której wzięła udział cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Po jej zakończeniu uroczysty pochód z pocztem sztandarowym na czele wyruszył do szkoły, by uczestniczyć w akademii poświęconej Patronowi Szkoły.

czytaj dalej...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Współpraca zagraniczna:

Adres email Urzędu Strona główna Kontakt