Zapytanie ofertowe na: ,,Wykonanie studni zastępczej S2̕ oraz likwidację istniejącej studni S2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Izdebkach”

Opublikowano 13 sierpnia 2020, 03:31

Zapraszamy do składania ofert:

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Dokumentacja techniczna