Karpackie Inicjatywy Lokalne na terenie Gminy Nozdrzec

Opublikowano 24 listopada 2021, 01:59

Listopad w gminie Nozdrzec był miesiącem realizacji licznych Karpackich Inicjatyw Lokalnych. Realizatorami tych niezwykle interesujących przedsięwzięć były grupy nieformalne, których członkowie dostrzegli możliwość interwencji w obszarze zwiększenia aktywności obywatelskiej wśród społeczności lokalnej, promowania postaw proekologicznych oraz podtrzymywania i rozwoju świadomości narodowej. Rozwinięta oferta warsztatowa, a także obecność i zaangażowanie mieszkańców oraz władz samorządowych, pozwoliły na integrację społeczności lokalnej i międzypokoleniową wymianę doświadczeń.

Inicjatywa pn. Apetyt Na Karpaty, autorstwa grupy nieformalnej Poznajemy Karpackie Smaki była próbą rozwinięcia działań zapoczątkowanych na terenie gm. Nozdrzec, których celem jest dążenie do realizacji zadań promujących i podtrzymujących dziedzictwo kulturowe, w tym sztukę kulinarną pow. brzozowskiego. Projekt Apetyt Na Karpaty, podobnie jak I Powiatowe Święto Ziemniaka, zakładał przygotowanie kiermaszu promującego tradycyjne regionalne potrawy związane z terenem Karpat. Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostały Koła Gospodyń Wiejskich z 14 powiatów województwa podkarpackiego- terenu objętego programem Karpackich Inicjatyw Lokalnych. Propozycja udziału w wydarzeniu spotkała się ze sporym zainteresowaniem tradycyjnie żeńskich organizacji. Niestety sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na realizację zadania. Dzięki szybkiej reakcji oraz dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, podjęto decyzję o przeznaczeniu otrzymanego dofinansowania na ponowienie publikacji pt. Kapliczki i krzyże Ziemi Nozdrzeckiej… Niech pozostaną dalej tu, pod redakcją Agaty Dudy, Jacka Cetnarowicza oraz Krzysztofa Hajduka.
Członkowie grupy nieformalnej: Agnieszka Baran, Maria Potoczna, Wiesław Mistecki.

Drugim działaniem była inicjatywa Karpackie Ziółka, autorstwa Grupy nieformalnej na rzecz Karpackich Inicjatyw Lokalnych w gm. Nozdrzec. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów zielarskich. Uczestnicy wydarzeń zdobyli wiedzę oraz nabyli umiejętności w przetwarzaniu ziół, pod okiem p. Krystyny Judki. Wszyscy obecni na warsztatach własnoręcznie przygotowali kremy, maści, octy, maceraty ziołowe oraz otrzymali odpowiedź na zadawane pytania dotyczące zielarstwa. Zadanie miało na celu zachowanie niematerialnego dziedzictwa naszych przodków, do którego zdecydowanie należy wiedza na temat wykorzystania otaczających nas dóbr natury, w kuchni oraz ziołolecznictwie. Wszystkie warsztaty poprzedzone były wykładem, za pomocą którego uczestnikom warsztatów została przekazana wiedza teoretyczna, natomiast działania praktyczne miały na celu utrwalenie zdobytych zasobów wiadomości. Udział w warsztatach był bezpłatny, a uczestnicy zachowali wytworzone produkty ziołowe oraz otrzymali receptury do wykorzystania w domowym zaciszu. Patronat honorowy nad inicjatywą Karpackie Ziółka był sprawowany przez Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego.
Członkowie grupy nieformalnej: Agnieszka Blama, Agata Siekaniec, Adrian Skubisz.

Ostatnim projektem realizowanym w ramach programu Karpackie Inicjatywy Lokalne było działanie pn. Wierzbowy Zakątek w Izdebkach – wyjątkowe miejsce integracji- zadanie prowadzone przez grupę nieformalną Aktywne Pogórzanki. Głównym punktem realizowanego projektu były dwudniowe warsztaty, w trakcie których powstała wyjątkowa altana. Do budowy wykorzystano witki wierzby rosnące nad Sanem oraz Magierką. Splecione i połączone elementy wierzby stworzyły altanę, która z pewnością ożyje na wiosnę, stanowiąc miejsce odpoczynku dla turystów oraz interesujący element ozdoby krajobrazu wokół Zespołu Dworskiego w Izdebkach. W realizowane zadanie zaangażowali się również podopieczni oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, a także uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach. Podczas warsztatów wyplatano również wiklinowe kosze oraz drobne dekoracje dla przydomowych ogrodów, odbiorcy projektu wysłuchali krótkiej prelekcji o wierzbie i możliwościach jej wykorzystania, a Wójt Gminy Nozdrzec na zakończenie dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi, oddając tym samym powstałą altanę do wykorzystania dla społeczności lokalnej.
Członkowie grupy nieformalnej: Renata Kaniuczak, Karolina Duduś, Katarzyna Iwańska.

Karpackie inicjatywy lokalne współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.