Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Nozdrzcu

Osoba załatwiająca sprawę: Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego – do pobrania,
  • Klauzula informacyjna dowody osobiste
  • Kolorowa fotografia o wym. 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku dowodowego.

Tryb odwoławczy: nie dotyczy.

Inne informacje:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.

Wyjątek stanowią:

  • małoletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia – wniosek składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny (przy składaniu wniosku nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat),
  • osoba ubezwłasnowolniona całkowicie niepozostająca pod władzą rodzicielską – wniosek składa opiekun prawny
  • osoba ubezwłasnowolniona częściowo – wniosek składa kurator.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.