Chrońmy lasy przed pożarami

Opublikowano 10 marca 2020, 01:13

Nadleśnictwo Dynów przypomina właścicielom pól uprawnych, pastwisk i łąk położonych w bliskim sąsiedztwie terenów leśnych o obowiązku zabezpieczania tych gruntów przed zagrożeniem pożarowym. Obowiązek ten wynika z przepisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Można tego dokonać poprzez wykoszenie lub przeoranie suchej roślinności na pasach przylegających bezpośrednio do terenów leśnych.

Przypominamy również o zakazie wypalania pozostałości roślinnych i suchych traw w lasach, na terenach śródpolnych, na obszarze łąk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Za nieprzestrzeganie w/w zakazu grozi kara grzywny zgodnie z art. 82 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń.

Nadleśniczy

Krzysztof Strzyż