Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Zapraszamy do składania ofert na dostawę płyt drogowych (IOMB) dla potrzeb Gminy Nozdrzec:

Zapytanie cenowe na wykonanie: ,,Dostawy płyt drogowych (IOMB) dla potrzeb Gminy Nozdrzec”

Zapraszamy do składania ofert na dostawę płyt drogowych (IOMB) dla potrzeb Gminy Nozdrzec:ZAPYTANIE CENOWE
Zapraszamy Panie na mammografię przesiewową w ramach populacyjnego programu wykrywania raka piersi finansowanego przez NFZ. W ramach programu badanie mogą wykonać pacjentki które: mieszczą się w przedziale wiekowym 50-69 lat, od ostatniego badania w ramach programu upłynęły minimum dwa lata. Panie, które nie kwalifikują się do programu, również mogą wykonać badanie, za opłatą. Rejestracja: 790 300 102.

Mammografia MMG Rzeszów zaprasza mieszkanki gminy Nozdrzec na badania

Zapraszamy Panie na mammografię przesiewową w ramach populacyjnego programu wykrywania raka piersi finansowanego przez NFZ.W ramach programu badanie mogą wykonać pacjentki które:...
Wójt Gminy Nozdrzec – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że przez okres trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu w godzinach pracy urzędu  dostępne jest stanowisko komputerowe w celu dokonania samospisu przez mieszkańców. Pracownicy Gminnego Biura Spisowego udzielą pomocy w przypadku braku możliwości samodzielnego wypełnienia formularza spisowego.

Punkt spisowy w gminie Nozdrzec

Wójt Gminy Nozdrzec – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że przez okres trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu w...
Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami: wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego, wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego) Obydwie metody polegają na uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywanej w formularzu spisowym. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 obowiązkiem każdego z nas

Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych...