Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego ogłosiła konkurs pt. "Zostań twarzą PROW 2014-2020”. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, nagrodą jest wystąpienie w spocie reklamowym dot. PROW 2014-2020 oraz nagroda rzeczowa. Konkurs skierowany jest do producentów rolnych, którzy korzystają z dotacji ARiMR. Celem konkursu jest podsumowanie 6 lat korzystania przez Uczestników z dotacji w ramach PROW 2014-2020 i zaprezentowanie zmian, jakie zaszły w gospodarstwie Uczestników w tych latach oraz zachęcenie do skorzystania z programu PROW. Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 - 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa. Termin nadsyłania prac: do 11 października br.

Zostań twarzą PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego ogłosiła konkurs pt. "Zostań twarzą PROW 2014-2020”.Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, nagrodą jest wystąpienie w...
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o planowanym bezpłatnym szkoleniu z zakresu uboju na użytek własny świń, owiec, kóz w każdym wieku oraz cieląt do 6 miesiąca życia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie telefoniczne do 31.10.2020 r. do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie – telefon 134341225. Termin szkolenia ustalany będzie indywidualnie. Dodatkowo podczas szkolenia możliwe będzie uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących między innymi: rolniczego handlu detalicznego (RHD), sprzedaży bezpośredniej oraz aktualnych informacji w zakresie ASF i wścieklizny zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o konieczności zgłaszania posiadanych rodzin pszczelich. Zgłoszeń należy dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie, ul. Witosa 4 lub drogą elektroniczną e-mail: brzozow.piw@wetgiw.gov.pl.

Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o planowanym bezpłatnym szkoleniu z zakresu uboju na użytek własny świń, owiec, kóz w każdym wieku oraz cieląt...
Informuję o planowanej w dniach 24 września – 3 października 2020 roku jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna – jesień) wykładaniu szczepionki. Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy. W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że: przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane; w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem; kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej; w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań. Wojewódzki Lekarz Weterynarii Renata Kondrat Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Akcja szczepienia lisów

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Informuję o planowanej w dniach 24 września – 3 października 2020 roku jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko...
Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62 Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Rachmistrzowie już pracują

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w...

KOMUNIKATY