Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON
Gmina Nozdrzec jest z pewnością jedną z najpiękniejszych gmin w Polsce. Każda z miejscowości, w tym urokliwym zakątku naszego kraju szczyci się bogatą historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturowym i społecznym, wypracowanym przez wiele pokoleń mieszkańców. Znajdują się tutaj liczne zabytki, które stanowią element naszego dziedzictwa. Dokumentują przeszłą działalność naszych przodków oraz identyfikują społeczność lokalną, tworząc naszą tożsamość. Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego i ma na celu m.in. rozbudzanie i zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej, wzbudzenie zainteresowania młodego pokolenia materialną spuścizną naszych przodków, pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno, wzbudzenie inwencji twórczych oraz zaoferowanie ambitnego spędzania wolnego czasu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który znajduje się tutaj.

Konkurs plastyczny „Zabytki Gminy Nozdrzec”.

Gmina Nozdrzec jest z pewnością jedną z najpiękniejszych gmin w Polsce. Każda z miejscowości, w tym urokliwym zakątku naszego kraju szczyci się bogatą historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturowym i społecznym, wypracowanym...
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego