Logo BIP - Nozdrzec Portal EPUAP Portal GISON

III miejsce – Team Przysietnica