Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Deklarację można składać: 1. W formie elektronicznej – przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem www.zone.gunb.gov.pl 2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nozdrzec w pokoju 23 Termin składania deklaracji: • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw już istniejących, • 14 dni w przypadku nowopowstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Deklarację można składać:

  1. W formie elektronicznej – przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem www.zone.gunb.gov.pl
  2. W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nozdrzec w pokoju 23

Termin składania deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw już istniejących,
  • 14 dni w przypadku nowopowstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja do pobrania