Ważna informacja
Nowe przepisy określające wysokość kosztów upomnienia kierowanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej Od 13 października 2021r. wzrost kosztów upomnienia Obecna wysokość kosztów upomnienia wynosi 11,60 zł.  Zgodnie z nowym rozporządzeniem wysokość kosztów upomnienia wzrośnie i będzie wynosić 16 zł na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67).