Styczeń10, 24
Luty7, 21
Marzec6, 20
Kwiecień2, 16, 30
Maj14, 28
Czerwiec12, 25
Lipiec9, 23
Sierpień6, 20
Wrzesień3, 17
Październik1, 15, 29
Listopad13, 27
Grudzień11, 19

Opłatę za odpady można wnieść u sołtysa, w kasie urzędu lub na numer rachunku bankowego: 70 9093 1017 2004 0400 4884 0035