Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Prezes: Marek Owsiany

Wiceprezes: Ryszard Potoczny

Wiceprezes: Jacek Sowa

Sekretarz: Wiesław Mistecki

Skarbnik: Roman Obłój

Komendant Gminny: Adam Toczek

Członek Prezydium: Stanisław Gładysz