Wyróżnienia i podziękowania

 

 

 


 

 

 


 

W dniu 27 maja Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec odebrał z rąk gen. dr Lecha Konopki Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – Srebrnym Medalem „ ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”.

Odznaczenie nastąpiło podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej nt.: „MIEJSCE I ROLA PODSYSTEMU NIEMILITARNEGO W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA (w świetle doświadczeń i wyzwań XXI wieku oraz Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014)”, która odbyła się w Warszawie na terenie Wojskowej Akademii Technicznej – organizatora konferencji. Partnerami Konferencji byli: Polski Związek Strzelectwa Sportowego; CENTRALNY WOJSKOWY KLUB  SPORTOWY ”LEGIA” Warszawa Sekcja Strzelecka; Polski Holding Obronny Sp. z o.o. oraz Akademia Obrony Narodowej, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna.

Honorowym patronatem wydarzenie objął Wiceprezes Rady Ministrów Tomasz SIEMONIAK.