Urząd Gminy

Urząd Gminy Nozdrzec

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
7.30 – 15.30

36-245 Nozdrzec 224
tel. (4813) 439 80 20,
439 80 36, 439 80 40
tel/fax  439 81 70

Piętro

Telefon/ telefon wewnętrzny

Parter, 1

 

Kasa

 

Elżbieta Baran

33

Parter, 2

GOPS Anna Jarema

Teresa Bodnar

Ewa Jarema

Urszula Sochacka

Monika Bacza

Dariusz Sawczak

Agnieszka Blama

41

tel., fax.

13 439 81 64

I, 4

Skarbnik Gminy  

Stanisław Gierula

24

I, 5

Księgowość  

Kazimiera Serwatka

Monika Pietrykowska

25

I, 6

Podatki Dorota Pomykała

Katarzyna Nykiel

26

I, 7

Sekretarz Gminy Nozdrzec  

Agnieszka Baran

 

13 439 80 20

I, 8

Sekretariat Wójta Gminy Nozdrzec Tatiana Chryń

13 439 80 20,

13 439 80 36,

13 439 80 40,

fax. 13 439 81 70

I, 9

Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala

13 439 80 20

I, 11

Kadry, stypendia GZEAS Sylwia Potoczna

Agnieszka Kurzydło

37

I, 12

Księgowość GZEAS  

Alina Kociuba

Elżbieta Matwijczyk

40

I, 13

Kierownik GZEAS Urszula Pruszyńska-Czaja

39

II, 15

Płace Maria Mistecka

23

II, 16

Opłaty komunalne – księgowość i egzekucja

 

Alfreda Ścibor

32

        II, 18  

Obsługa Rady Gminy

 

Jolanta Socha

46

II, 19

 

Informatyk

 

Piotr Dyrda

27

II, 20

 

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

 

Magdalena Niemiec

Katarzyna Helon

28

II, 21

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Inwestycje, przetargi, drogownictwo

Andrzej Kłak

Tomasz Chryń

36

Kadry

Planowanie przestrzenne,  budownictwo,

Kazimiera Potoczna

 

Małgorzata Szul

 

42

II, 22

 

Rolnictwo

 

Maria Potoczna

29

II, 23 Gospodarka nieruchomościami,

Ochrona Środowiska,

Działalność gospodarcza

 

Małgorzata Szewczyk

Elżbieta Gierula

Katarzyna Nowosielska

30

II, 24 Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe Maciej Duda 31
II, 25 Księgowość GOPS Bogusława Gierula 54

II, 28

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Stanisław Potoczny

52