Sołtysi

Rada Sołecka Nozdrzec
Sołtys – ANDRZEJ NIEMIEC
tel. (13) 43-98-116

Rada Sołecka Hłudno
Sołtys – STANISŁAW SZPIECH
tel. (13) 43-98-650 kom. 513-005-252

Rada Sołecka Wara
Sołtys – JERZY KURZYDŁO
tel. 790-801-458

Rada Sołecka Izdebki
Sołtys – ZBIGNIEW SZPIECH
tel. 512 399 315

Rada Sołecka Izdebki – Rudawiec
Sołtys – JÓZEF CZAJA
tel. (13) 43-99-573

Rada Sołecka Wesoła
Sołtys – JAROSŁAW DĄBROWSKI
tel. (13) 43-98-214

Rada Sołecka Wesoła – Ujazdy, Ryta Górka
Sołtys – ELŻBIETA OGRODNIK
tel. (17) 23-01-394

Rada Sołecka Siedliska
Sołtys – BERNADETA CICHOCKA
tel. 783-408-775

Rada Sołecka Huta Poręby
Sołtys – STANISŁAW POLEWKA
tel. 506-895-127