Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy: Stanisław POTOCZNY

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Marian ZABÓJ

Członkowie Rady Gminy:

Danuta CZAJA

Stanisław DAŃKO

Jan JEDYNAK

Dariusz KAŁAMUCKI

Andrzej NIEMIEC

Robert OCHAŁA

Zbigniew OWSIANY

Stefan PINDERSKI

Jerzy PYRCZ

Grażyna SOBAŚ

Zbigniew SZPIECH

Kazimierz TOCZEK

Jan TYMOĆ

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Przewodnicząca – Danuta Czaja

Zastępca – Zbigniew Szpiech

Członek – Robert Ochała

 

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący – Jan Jedynak

Zastępca – Andrzej Niemiec

Zbigniew Owsiany

Grażyna Sobaś

Kazimierz Toczek

 

Komisja Spraw Społecznych

Przewodniczący – Stefan Pinderski

Zastępca – Jan Tymoć

Stanisław Dańko

Dariusz Kałamucki

Jerzy Pyrcz