Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy: Adrian Skubisz

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Stanisław Potoczny

Członkowie Rady Gminy:

Grzegorz BARAN

Sylwester BOBOLA

Stanisław DAŃKO

Edward DUDA

Grażyna GŁADYSZ

Krzysztof KURDZIEL

Piotr OGRODNIK

Stanisław POTOCZNY

Adrian SKUBISZ

Anna SKÓRSKA

Stanisław SZPIECH

Zbigniew SZPIECH

Zygmunt WAWCZAK

Marian ZABÓJ

Krzysztof ZAWADZKI

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Przewodniczący: Stanisław SZPIECH

Zastępca Przewodniczącego: Piotr OGRODNIK

Zbigniew SZPIECH

 

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych

Sylwester BOBOLA

Stanisław DAŃKO

Grażyna GŁADYSZ

Krzysztof KURDZIEL

Stanisław POTOCZNY

 

Komisja Spraw Społecznych

Edward DUDA

Grażyna GŁADYSZ

Zygmunt WAWCZAK

Marian ZABÓJ

Krzysztof ZAWADZKI