Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy: Adrian Skubisz

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Stanisław Potoczny

Członkowie Rady Gminy:

Grzegorz BARAN, e-mail: barangrzegorz.radny@gmail.com

Sylwester BOBOLA, e-mail: sylwesterbobola.radny@gmail.com

Stanisław DAŃKO

Edward DUDA

Grażyna GŁADYSZ

Krzysztof KURDZIEL

Piotr OGRODNIK, e-mail: piotrogrodnik.radny@gmail.com

Stanisław POTOCZNY

Adrian SKUBISZ, email: przewodniczacy@nozdrzec.pl

Anna SKÓRSKA, e-mail: annaskorska.radna@gmail.com

Stanisław SZPIECH, e-mail: stanislawszpiech.radny@gmail.com

Zbigniew SZPIECH, e-mail:

Zygmunt WAWCZAK

Marian ZABÓJ

Krzysztof ZAWADZKI, e-mail: krzysztofzawadzki.radny@gmail.com