Komisje

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący :  Danuta Czaja
Z-ca Przewodniczącego:  Zbigniew Szpiech
Członek:  Robert Ochała

 

Komisja Spraw Społecznych

Przewodniczący :  Stefan Pinderski
Zastępca Przewodniczącego:  Jan Tymoć
 Członkowie: Stanisław Dańko
Dariusz Kałamucki
Jerzy Pyrcz

 

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący :  Jan Jedynak
Zastępca Przewodniczącego:  Andrzej Niemiec
 Członkowie:  Zbigniew Owsiany
Grażyna Sobaś
 Kazimierz Toczek